88821 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
στο παρελθόν
δεν είναι μόνο ίχνη
της ιστορίας
αλλά και πατήματα
για τη στρατηγική
του μέλλοντος
έτσι είναι πολύτιμες
για τη συνέχεια
του έργου
αφού αποτελούν
πέτρες
για τις γέφυρες
του Χρόνου
και πέρα
των ορίων.