88822 - Όταν ο ερωτισμός

Ν. Λυγερός

Όταν ο ερωτισμός
είναι φυσικός
δεν είναι
απαραίτητα
αντιληπτός
από αυτόν
που του εκπέμπει
διότι δεν είναι
μια εξαίρεση
για τη φύση του
αλλά απλή
συνέχεια
της ζωής
που αγαπά
ανοιχτά
την Ανθρωπότητα.