88834 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
ν’ αποδεχτείς
ότι η σπατάλη χρόνου
αποτελεί
έγκλημα βαρβαρότητας
γιατί θα πρέπει
στη συνέχεια
να δεχτείς
ότι είσαι
ένοχη
για τις επιλογές
που έκανες
ενώ κανείς
δεν σ’ ανάγκασε
να το κάνεις
ούτε μία φορά.