88838 - Οι καταρράκτες

Ν. Λυγερός

Οι καταρράκτες
είναι πιο θεμελιακοί
από τις χιονοστιβάδες
που είναι στιγμιαίες
διότι δεν είναι
μόνο Dirac
αλλά Heaviside
που αλλάζουν
συνεχόμενα
και μάλιστα
την πορεία
των γεγονότων
των οποίων
η δράση
θα εμπλουτίσει
τη στρατηγική.