88842 - Στο άλλο τραπέζι

Ν. Λυγερός

Στο άλλο τραπέζι
δεν υπήρχε
δυνατότητα
συνομιλίας
έτσι
αναπόφευκτα
η συνεννόηση
πέρασε
από το βλέμμα.
Αυτό όμως
ήταν ικανό
όσο απίστευτο
κι αν ήταν
να λειτουργήσει
καταλυτικά
για τη συνέχεια
της νύχτας.