88947 - Με το τέμπλο των Αγίων

Ν. Λυγερός

Με το τέμπλο των Αγίων.