8899 - Ο άνθρωπος στο πιάνο

Ν. Λυγερός

Ποιος θα το φανταζόταν
ότι ο άνθρωπος στο πιάνο
δεν ήταν παρά ο Στεπάν
που επέστρεψε μετά
την ανθρώπινη θυσία
για να δείξει στους ανθρώπους
ότι ο καιρός είχε αλλάξει
παρά το μηδενισμό
και το δεσποτισμό,
και ότι η ελευθερία
είχε την ομορφιά
μιας άλλης αλήθειας.