8900 - Ο ήχος της καμπάνας

Ν. Λυγερός

Ο ήχος της καμπάνας
προς το τέλος του διαλόγου
γέννησε μέσα μας
ένα νέο συναίσθημα
άγνωστο ακόμα
αυτό της αλληλεγγύης
πέρα από το κοινωνικό
που δεν αγγίζει
παρά τους ανθρώπους
τους ικανούς να δουν
την οδύνη των άλλων
όχι για να κλάψουν
αλλά για να τους βοηθήσουν.