89035 - Παράδοση κι αγώνας

Ν. Λυγερός

Η παράδοση είναι πάντα δίπλα στον αγώνα.