89052 - Η τιμή στους νεκρούς

Ν. Λυγερός

Οι ζωντανοί πρέπει να προσέχουν και να τιμούν τους νεκρούς.