89094 - Επειδή η χαρά μοιράζεται

Ν. Λυγερός

Επειδή η χαρά μοιράζεται,
αν δεν το κάνεις
είναι περιορισμός
που δεν είναι
καθόλου ανθρώπινος
και γι’ αυτό η χαρά
έχει απαιτήσεις
στον τομέα
της μετάδοσης
γιατί διαφέρει
από την ευτυχία.