89116 - Η συνέχεια του έργου

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια του έργου
φαίνεται καθημερινά
με τη συνέπειά του
διότι δεν υπάρχει
κανένα εμπόδιο
να το σταματήσει
επειδή ξέρει
ότι είναι αναγκαίο
για τους ανθρώπους
που ανήκουν
στο δίκτυο
της Ανθρωπότητας.