89121 - Το διακριτικό έργο

Ν. Λυγερός

Το διακριτικό έργο
φαίνεται σιγά σιγά
γιατί παράγει
συνεχώς αποτελέσματα
τα οποία συσσωρεύονται,
έτσι όταν είναι
φανερά πια
έχουν μια υπόσταση
ακόμα πιο δυναμική,
γιατί θεμελιώθηκε
με τα βήματα
της συνέπειας.