89245 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας της απελευθέρωσης συνεχίζεται.