89304 - Οι ιστορικές σκακιέρες

Ν. Λυγερός

Οι ιστορικές σκακιέρες ενεργοποιούν στρατηγικές σκέψεις.