89421 - Και καταπίεση

Ν. Λυγερός

Και καταπίεση
να έχεις δεχθεί
δεν σημαίνει
ότι δεν μπορείς
να απελευθερωθείς
με τις πράξεις σου
οι οποίες δεν θα είναι
μόνο συμβολικές
αλλά και αποφασιστικές
για να παραχθεί
το αναγκαίο έργο.