89425 - Όταν είμαστε

Ν. Λυγερός

Όταν είμαστε πάντα μαζί στον αγώνα, το κοντινό είναι επιπρόσθετη χαρά.