89491 - Με τα ζώα

Ν. Λυγερός

Με τα ζώα
η αδιαφορία
δεν έχει
κανένα νόημα
διότι δεν μπορούν
να καταλάβουν
τη λεπτότητα
των συναισθημάτων
γι’ αυτό συνεχίζουμε
χωρίς ποτέ
να κρατούμε κακία
αλλά ούτε να δίνουμε
περιττή σημασία.