89521 - Όταν είμαστε μαζί

Ν. Λυγερός

Όταν είμαστε μαζί
παράγουμε έργο
χωρίς καν
να το αντιλαμβάνεσαι
επειδή όλα γίνονται
με άνεση
ακόμα κι αν υπάρχουν
αναγκαίες υπερβάσεις
οι οποίες όμως
παράγουν πάντα χαρά
και μεταχαρά.