89629 - Κι οι ήρωες

Ν. Λυγερός

Κι οι ήρωες έχουν δικαίωμα σε αναστήλωση σταυρού.