89633 - Η απόλαυση

Ν. Λυγερός

Η απόλαυση
της χαράς
είναι καθήκον
για την ομορφιά
αφού αποτελεί
αξιοποίηση
της προσφοράς
για να μην νικήσει
την ανθρωπιά
η βαρβαρότητα
έτσι μην σκέφτεσαι
τους ενδοιασμούς
κι εκτέλεσε
το πρέπον
για να χαρείς
την ουσία.