89642 - Χωρίς καμία ντροπή

Ν. Λυγερός

Χωρίς καμία ντροπή
και κανέναν ενδοιασμό
συνεχίζουμε
την πορεία
της χαράς
της ανθρωπιάς
διότι ξέρουμε πια
ότι η αξιοποίηση
είναι το πρέπον
για την Ανθρωπότητα
ενώ η έλλειψη
παραμένει
βαρβαρότητα
χωρίς ποτέ
να ξέρει
τα όριά της.