89661 - Το πνεύμα του γλυπτού

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα του γλυπτού βγαίνει από την ανθρώπινη σκέψη.