89662 - Το άγαλμα είναι ανθρώπινο

Ν. Λυγερός

Το άγαλμα είναι ανθρώπινο, επειδή δίνει χώρο στον φιλοξενούμενο.