89755 - Οι συμβιβασμοί

Ν. Λυγερός

Οι συμβιβασμοί
στις ανθρώπινες σχέσεις
αποτελούν
μεταστάσεις
που είναι
κι επιθετικές
κι επεκτατικές,
κατά συνέπεια
πρέπει να είναι
ειδικού χειρισμού
για να ξεπεραστούν
τα δομικά
προβλήματα
που προκαλούν
με την ύπαρξή τους.