89770 - Η παγκοσμιότητα

Ν. Λυγερός

Η παγκοσμιότητα του έργου του Camus φαίνεται και στην Κύπρο.