89776 - Το σπαθί και η γέφυρα

Ν. Λυγερός

Το σπαθί και η γέφυρα.