89784 - Η ιστορία της Κύπρου

Ν. Λυγερός

Η ιστορία της Κύπρου καταγράφεται και στους δρόμους της.