89804 - Όταν ακουμπάς

Ν. Λυγερός

Όταν ακουμπάς τον ουρανό, καταλαβαίνεις τη γη.