89814 - Εγκεφαλικά κύματα

Ν. Λυγερός

Ελάχιστοι ήταν οι άνθρωποι που ήξεραν για τις μετρήσεις των εγκεφαλικών κυμάτων. Και πιο σπάνιοι ακόμα αυτοί που είχαν μάθει ότι είχε μετρηθεί και με αυτόν τον τρόπο. Η πλειοψηφία γνώριζε μόνο για τις κλασικές μετρήσεις και για τις εταιρείες υψηλής νοημοσύνης. Δεν είχε ιδέα για την πραγματικότητα του φαινομένου και για το φαινόμενο της πραγματικότητας. Είχαν έτσι την εντύπωση ότι ήταν αυτονόητο ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, επειδή μπέρδευαν την έννοια του αυτονόητου με εκείνη του δεδομένου. Κατά κάποιον τρόπο είχαν συνηθίσει να το ακούν, αλλά όχι να το βλέπουν και δεν μπορούσαν να το φανταστούν στην πράξη. Ήξεραν τα βασικά για την ψυχομετρική, ακόμα κι αν δεν έδιναν μεγάλη σημασία στις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των κλιμάκων. Ενώ η μετρική κλίμακα της νοημοσύνης ήταν θεμελιακή. Ήταν δύσκολο να υποπτευθούν ότι γνώριζε και τα δικά του εγκεφαλικά κύματα. Είχε γίνει η καταγραφή της δραστηριότητας του εγκεφάλου του, μέσω ηλεκτροδίων που είχαν τοποθετηθεί πάνω στο δέρμα του κεφαλιού του. Έτσι πώς να ανακαλύψουν τη βαθύτητα του φαινομένου;