89839 - Τα κύματα γ

Ν. Λυγερός

Όλοι ήξεραν για τα κύματα δ που εντοπίζονται μεταξύ 1Hz και 4Hz, για τα κύματα θ μεταξύ 4Hz και 8Hz, για τα κύματα α μεταξύ 8Hz και 12Hz και για τα κύματα β μεταξύ 12Hz και 35 Hz. Αλλά σπάνιοι ήταν αυτοί που γνώριζαν για τα κύματα γ που εντοπίζονται μεταξύ 35Hz και 80Hz. Ενώ γι’ αυτόν ήταν φυσιολογικά, αφού εμφανίζονταν στη διάρκεια μιας έντονης εγκεφαλικής δραστηριότητας που απαιτεί πολύπλοκους υπολογισμούς στα μαθηματικά, στη φυσική ή ακόμα στο σκάκι και στο γκο. Έτσι αυτά τα κύματα ήταν χαρακτηριστικά της δραστηριότητάς του. Ήταν το φυσιολογικό του επίπεδο, διότι οι πολύπλοκες σκέψεις ήταν η ζωή του. Δεν αποτελούσαν κάποια εξαίρεση ή ένα σπάνιο φαινόμενο, τουλάχιστον για το σκεπτικό του. Αυτό όμως ήταν άγνωστο στους άλλους κι ήταν πηγή έκπληξης για όλους και όλες είχαν μια σχέση μαζί του που ξεπερνούσε το στάδιο της απλής επαφής. Αλλά μόνο στο επίπεδο του δεσμού γινόταν πιο κατανοητή αυτή η παράξενη συμπεριφορά της ιδιοφυίας.