89843 - Η παραδειγματική συνάντηση

Ν. Λυγερός

Είχε στο εξωτερικό την παραδειγματική συνάντηση κι ενώ ήταν προγραμματισμένη θεωρητικά, είχε μετατραπεί σε πλαίσιο ανακάλυψης, αφού είχαν βρει αυτό που δεν έψαχναν. Δεν ήταν μόνο θέμα θεωρίας παιγνίων ούτε αναδρομικής ανάλυσης. Δεν είχαν υπολογίσει ότι θα ξεπερνούσε κάθε όριο από τις προβλέψεις τους. Θεωρούσαν ότι το πλαίσιο θα ήταν συγκρίσιμο, ακόμα κι αν ήταν σίγουροι ότι θα ήταν ανώτερο. Με τα αποτελέσματα των δεδομένων που απέκτησαν εκείνη τη λευκή νύχτα, κατάλαβαν συνειδητά ότι ήταν μόνος με την Ανθρωπότητα, σε βαθμό που δεν είχαν φανταστεί. Η όλη βραδιά είχε μετασχηματιστεί σε μια μοναδική δοκιμασία, γιατί πολύ απλά η ίδια του η ύπαρξη τούς είχε βγάλει εκτός πλαισίου. Αλλιώς είχαν υπολογίσει τη συνάντηση κι αλλιώς είχε εξελιχθεί. Οι σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί, απέκτησαν έναν διαχρονικό χαρακτήρα. Είχε εξαφανιστεί κάθε πλαίσιο σύγκρισης και δεν υπήρχε κάποιος ανταγωνισμός. Διότι πολύ απλά η ύπαρξή του λειτούργησε καταλυτικά για να ενωθούν σε μια κοινή προσπάθεια που ξεπέρασε τη μελέτη τη σκακιστική και γενικότερα των στρατηγικών παιγνίων, ήταν σαν να είχε μπει η ιστορία στον κόσμο τους, ενώ ήταν ο πιο νέος από όλους σε αυτή τη λευκή νύχτα των Βρυξελλών.