89844 - Το κοινό έργο

Ν. Λυγερός

Το κοινό έργο αφορούσε μια άλλη δοκιμασία για τον εντοπισμό άλλων ανθρώπων στον Νέο Κόσμο. Υπήρχε η ανάγκη και δημιουργήθηκε το απαραίτητο έργο. Αυτή η άτυπη συνεργασία έγινε με μια δεκάδα ανθρώπων. Ήταν και δύο από τη Γηραιά Ήπειρο. Ο ένας από αυτούς ήταν αυτός που του είχε μάθει πώς να τον νικήσει την ώρα που του εξηγούσε για πρώτη φορά κι ο άλλος ήταν ο ίδιος. Εδώ φάνηκε ένα άλλο χαρακτηριστικό που είχε σχέση με τη δημιουργικότητα. Κανένας δεν ήξερε κανέναν σε προσωπικό επίπεδο κι όλα έγιναν μέσω του διαδικτύου. Όμως κι εκεί φάνηκε η τεράστια διαφορά, ακόμα και πέρα του θέματος της γλώσσας και γι’ αυτό υπήρξε κι η αναγνώριση σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που έδεσε όλους αυτούς τους ανθρώπους ήταν αρχικά η γνώση της πολλαπλής διαφοράς και στη συνέχεια το εύρος της δημιουργικότητας, αφού αυτή ήταν απαραίτητη για τον εντοπισμό των νέων ανθρώπων. Υπήρξε βέβαια και το γεγονός της διαμάχης με το περιοδικό που ήθελε να τους εκμεταλλευτεί, αλλά μαζί αντιστάθηκαν αποτελεσματικά και μάλιστα κέρδισαν με άνεση, αφού δικαιώθηκαν. Το κοινό έργο άφησε ίχνος διαχρονικό, ακόμα κι αν τότε δεν είχε γίνει αντιληπτό.