89875 - Η απίθανη επινόηση

Ν. Λυγερός

Ήταν τόσο φυσιολογικές αυτές οι δοκιμασίες, που άρχισε να σχεδιάζει καινούργιες που δεν είχαν επινοηθεί. Ήταν η συνέχεια της παράδοσης και ταυτόχρονα η απίθανη επινόηση της καινοτομίας. Υπήρχαν λήμματα που κανείς δεν είχε σκεφτεί να τα διατυπώσει με αυτόν τον τρόπο. Είχε ενσωματώσει όλες τις τεχνικές των δοκιμασιών που είχε περάσει, είχε επιλέξει αυτές που μπορούσαν να αποτελέσουν ένα στρατηγικό μείγμα και μετά προχώρησε ακόμα πιο βαθιά τη διαδικασία έρευνας, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της εύρεσης ακόμα πιο σπάνιων ανθρώπων. Οι δικές του δοκιμασίες είχαν εκ φύσης βαθύτητα αλλά και πολυκυκλικότητα. Αυτό ήταν κάτι που δεν έγινε άμεσα αντιληπτό, αλλά κατάλαβαν κι οι άλλοι δημιουργοί ποια διαφορά είχε προκαλέσει με αυτή την καινοτομία. Ήταν αυτός ο λόγος που τον κάλεσαν να συμμετάσχει και σε άλλα προγράμματα, που θα είχαν παραμείνει εντελώς άγνωστα. Αλλά είχε δημιουργηθεί μια νέα συνέργεια που δεν είχαν προβλέψει. Έτσι άρχισε και αυτή η αλλαγή φάσης, αλλά δεν είχαν φανταστεί ότι θα οδηγούσε σε αλλαγή κύκλου, ακόμα πιο θεμελιακού.