89908 - Μνημείο Jean Moulin

Ν. Λυγερός

Μνημείο Jean Moulin.