89931 - Ο φάρος

Ν. Λυγερός

Ο φάρος είναι πύργος φωτός.