89956 - Η ψυχή του ποιητή

Ν. Λυγερός

Η ψυχή του ποιητή είναι πάντα μαζί μας.