89960 - Αν δίνεις σημασία

Ν. Λυγερός

Αν δίνεις σημασία
στην προπαγάνδα
πέφτεις θύμα της
αναπόφευκτα
ενώ θεωρείς
ότι παραμένεις
ελεύθερος.
Στην πραγματικότητα
έχεις ήδη επηρεαστεί
κι ο τρόπος σκέψης
που χρησιμοποιείς
δεν είναι πια
αντικειμενικός
για να εξετάσεις
τα δεδομένα
του κόσμου.