89961 - Τα τεχνάσματα

Ν. Λυγερός

Τα τεχνάσματα
που είναι
συμβατά
με την Ανθρωπότητα
μετατρέπονται
εύκολα
σε στρατηγήματα
για να υποστηρίξουν
τη θέλησή της
γι’ αυτόν τον λόγο
δώσε τους σημασία
για να ξεπεράσεις
πιο αποτελεσματικά
τεχνητά εμπόδια
της κοινωνίας.