89963 - Η Ρωσία και το Ιράν

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία και το Ιράν
δεν προσπαθούν
να επηρεάσουν
την τεχνητή νοημοσύνη
αλλά να εκφυλίσουν
τις συμβουλές της
έτσι ώστε
να προκαλέσουν
μια παραπληροφόρηση
στους χρήστες της
για να διαμορφώσουν
με τεχνητό τρόπο
την κοινή γνώμη
που θεωρεί
ότι έχει χρησιμοποιήσει
αντικειμενικά
εργαλεία.