89967 - Η ψυχή του Μιχάλη

Ν. Λυγερός

Η ψυχή του Μιχάλη
είναι ανθεκτική
και μάλιστα
πιο δυνατή
απ’ ό,τι πιστεύει
διότι είναι αναγκαία
για να προστατέψει
ανθρώπινες ζωές
που δεν ξέρουν
πώς να ζητήσουν
αυτό που θέλουν
γι’ αυτό μας αγγίζει
τόσο βαθιά.
Είναι συμβατή
με το έργο
της Ανθρωπότητας.