89995 - Η διαχείριση των ψυχών

Ν. Λυγερός

Η διαχείριση των ψυχών
δεν είναι κατανοητή
σε όλους
γιατί οι περισσότεροι
δεν τις υπολογίζουν
επειδή ασχολούνται
μόνο με ζωές
και βιοτικό επίπεδο
αλλά αυτό
δεν συνεισφέρει
απαραίτητα
στο ψυχικό
ενώ αυτό είναι
η ουσία του θέματος
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας.