89998 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των ψυχών
γίνεται σπάνια
σε όλα τα επίπεδα
όπως γίνεται
με τα μποζόνια
ακόμα κι αν είναι
περίεργη αυτή η σκέψη.
Διότι είναι
καταλυτική
για να γίνει
κατανοητή
η επινόηση
του κράματος
που ξεπερνά
και τα όρια
του δεσμού.