89999 - Με τη συνέπεια

Ν. Λυγερός

Με τη συνέπεια
του έργου
που δημιουργούμε
αντιλαμβάνονται
οι ψυχές
ότι απελευθερώνουμε
πολλούς ανθρώπους
αφού σπάζουμε
τα δεσμά τους
με τους δεσμούς
που παράγουμε
σε ανθρώπινο
επίπεδο
για να νιώσουν
έμπρακτα
την αρμονία.