90000 - Η ψυχική αρμονία

Ν. Λυγερός

Η ψυχική αρμονία
είναι έμπρακτη
όταν οι ψυχές
βλέπουν το ίδιο φως
και πίνουν
την ίδια ουσία
ταυτόχρονα
χωρίς ποτέ
να περιμένουν
γιατί αξιοποιούν
κάθε στιγμή
για να την αλλάξουν
σε γεγονός
που συμβάλλει
στην ελεύθερη
τελειότητα.