90027 - Με τη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Με τη γέφυρα και τον ποταμό, ανοίγει ο κόσμος.