90087 - Η συνέπεια του έργου

Ν. Λυγερός

Η συνέπεια του έργου
δεν φαίνεται
στο επίπεδο
της ημέρας
αλλά του Χρόνου
γιατί μόνον αυτός
επιτρέπει
την ουσιαστική
παρουσία της
και γι’ αυτό
έχει τόση σημασία
για την αποδοχή
των πράξεων
όταν αυτές
ξεφεύγουν
από την πραγματικότητα.