90088 - Κάθε έργο

Ν. Λυγερός

Κάθε έργο
από τη στιγμή
που συμβάλλει
στην εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
είναι σημαντικό
ακόμα
κι αν δεν είναι
κατανοητό
από την αρχή
διότι το βάθος
αποτελεί
εμπόδιο
για την άμεση
κατανόηση
της καινοτομίας
επινόησης.