90091 - Οι λέξεις

Ν. Λυγερός

Οι λέξεις
λειτουργούν
ως φορείς
των σκέψεων
έτσι δεν είναι
σημαντικές
μόνο από μόνες τους
αλλά βέβαια
και για τον ρόλο σου
στη συνεννόηση
και στη διάδοση
του έργου
που ξεπερνά
τα εμπόδια
των κατεχομένων
εδαφών
του μυαλού.