90092 - Δημιουργούμε

Ν. Λυγερός

Δημιουργούμε
όταν μεταφέρουμε
από τον μικρόκοσμό μας
στον μακρόκοσμο
την ουσία
και το φως
κι όχι το αντίθετο.
Αυτή είναι
η μεγάλη διαφορά
με τον εσωτερισμό
που νομίζει
ότι η παραγωγή
επαρκεί
ακόμα κι αν δεν υπάρχει
διάδοση
στην Ανθρωπότητα.